Maakotheek op NOT 2019

Maakotheek staat in 2019 op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, een uitgelezen kans om eens nader kennis te maken.

Bij Maakotheek werken we aan een wereld waar àlle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Kinderen die niet alleen goed zijn met taal en rekenen maar ook technologisch geletterd. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie is voor hen vanzelfsprekend geworden.

Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn hierin voor ons essentieel. Zelf dingen máken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen. Dat geeft kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.

We willen dit bereiken door alles-in-één Maakboxen te verhuren aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze boxen (leskisten) zitten niet alleen alle materialen om technieklessen te geven, maar ook voorbeeldlessen en instructievideo’s.

Leerkrachten en docenten worden zo opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden bínnen en in verbinding mét het curriculum van de school. Het gebruik van een Maakbox op en door school borgt daarmee de overdracht van technische kennis en de daarbij verbonden vaardigheden voor langere termijn.

Klik op onderstaande banner om je direct gratis te registreren voor de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019.Je bent van harte welkom bij Maakotheek op stand 02G036.