Webinar:
"Beginnen met Onderzoekend en Ontwerpend Leren op school"
8 november 2022 om 15:30
Met gratis W&T scan
Talenten ontdekken, leerlingen motiveren, kinderen goed voorbereiden op de toekomst: allemaal redenen om werk te maken van W&T met behulp van de cyclus van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Juist in deze tijd van het invulling geven van de interventies van de NPO gelden, merken we dat er een groeiende vraag is van scholen om dit een gepaste plek te geven.

Op dinsdag 8 september om 15:30 is ons gratis webinar: ‘Beginnen met Onderzoekend en Ontwerpend leren op school’. Leon bespreekt tijdens dit webinar alles met betrekking tot het implementeren van succesvol OOL op een basisschool, Hij geeft tips en beantwoordt jullie vragen.

In dit webinar kom je meer te weten over:

  • Wat OOL is
  • Hoe je OOL-onderwijs duurzaam implementeert
  • Wat het team nodig heeft om OOL te onderwijzen
  • Hoe je OOL binnen Wetenschap en Technologie vorm geeft
  • De didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren
  • De rol van de leerkracht tijdens een OOL-les
  • Hoe je OOL-onderwijs slim vakoverstijgend kan inzetten
Het webinar duurt 60 minuten. Hierna is nog ruimte om vragen te stellen.

De presentatie is in handen van:

Suzanne Algra heeft veel ervaring met Wetenschap & Technologie in het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het toepassen van W&T-onderwijs en heeft veel scholen met succes geholpen bij met het implementeren hiervan. Zij wil haar kennis nu graag met je delen aan de hand van dit webinar.
Leon Dirks is afgestudeerd Industrieel Ontwerper aan de TU Delft. Na zijn stage bij een educatief ontwerpbureau is hij enthousiast geworden voor ‘ontwerpen voor onderwijs’. Bij het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft heeft hij allerlei lessen, projecten, workshops en nascholing ontwikkeld op het gebied van W&T en OOL en is hij nu nog steeds als trainer verbonden. Daarnaast werkt hij in het zelfde werkveld als ZZP-er en als schooladviseur bij Maakotheek.
Fleur le Noble heeft 23 jaar als leerkracht voor de klas gestaan. Zij werkte op een Jenaplanschool en later op een Daltonschool. Haar expertise ligt bij thematisch werken en digitale geletterdheid. In 2018 rondde zij een post-HBO opleiding 'Onderwijs en Morderne Media' af aan de Leidsche Hoge school. Sinds september 2020 werkt Fleur als Schooladviseur bij Maakotheek.
Saskia Bravenboer is onze onderwijskundige en houdt zich bezig met het ontwikkelen van de lessen voor in de Maakbox. Zij heeft de Academische Pabo gestudeerd aan de Marnix Academie en heeft haar master Onderwijskunde behaald aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar werkzaamheden voor Maakotheek staat zij zelf ook nog voor de klas (groep 7), want ervaring in het onderwijs vindt zij belangrijk!

Overzicht webinars

schooljaar 2021 – 2022

22 september 2022: Beginnen met Onderzoekend en Ontwerpend Leren op school
26 september 2022: W&T en OOL integreren in het dagelijks lesaanbod