Webinar:
"W&T en OOL integreren in het dagelijks lesaanbod"
31 januari 2022 om 15:30
Wetenschap & Technologie (W&T) is niet een extra op zichzelf staand vak. Het is een manier van kijken naar de wereld om ons heen. Middels de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) gaan leerlingen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. Door dit op een slimme manier in te zetten en toe te passen kan dit je onderwijs verrijken. Tevens zal het leiden tot tijdwinst en werkdrukverlaging. Wil je weten hoe je OOL kunt koppelen aan de zaakvakken? Of hoe je W&T kunt combineren met reken en taal? Meld je dan nu aan:

Fleur le Noble bespreekt tijdens dit webinar hoe je logische verbanden kunt vinden en maken met bestaande thema's en vakken binnen het curriculum. Door de inspirerende voorbeelden en 'Good practises' krijg je voldoende hulpmiddelen en inzicht om te gebruiken in je eigen onderwijspraktijk.

In dit webinar kom je meer te weten over:

  • Hoe je W&T en OOL vakoverstijgend kunt inzetten
  • Hoe je geschikte aanknopingspunten kunt vinden om OOL te koppelen aan bestaande vakken en thema's
  • Hoe je tijd kunt besparen door (les)activiteiten op een slimme manier te combineren
  • Hoe je de didactiek van OOL kunt gebruiken om bestaande (en nieuwe) lessen vorm te geven
  • Hoe je verschillende (les)doelen op een slimme manier kunt combineren en inzetten
Het webinar duurt 60 minuten. Na afloop is er nog de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

De presentatie is in handen van:

Suzanne Algra heeft veel ervaring met Wetenschap & Technologie in het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het toepassen van W&T-onderwijs en heeft veel scholen met succes geholpen bij met het implementeren hiervan. Zij wil haar kennis nu graag met je delen aan de hand van dit webinar.
Fleur le Noble heeft 23 jaar als leerkracht voor de klas gestaan. Zij werkte op een Jenaplanschool en later op een Daltonschool. Haar expertise ligt bij thematisch werken en digitale geletterdheid. In 2018 rondde zij een post-HBO opleiding 'Onderwijs en Morderne Media' af aan de Leidsche Hoge school. Sinds september 2020 werkt Fleur als Schooladviseur bij Maakotheek.
Leon Dirks is afgestudeerd Industrieel Ontwerper aan de TU Delft. Na zijn stage bij een educatief ontwerpbureau is hij enthousiast geworden voor ‘ontwerpen voor onderwijs’. Bij het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft heeft hij allerlei lessen, projecten, workshops en nascholing ontwikkeld op het gebied van W&T en OOL en is hij nu nog steeds als trainer verbonden. Daarnaast werkt hij in het zelfde werkveld als ZZP-er en als schooladviseur bij Maakotheek.
Saskia Bravenboer is onze onderwijskundige en houdt zich bezig met het ontwikkelen van de lessen voor in de Maakbox. Zij heeft de Academische Pabo gestudeerd aan de Marnix Academie en heeft haar master Onderwijskunde behaald aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar werkzaamheden voor Maakotheek staat zij zelf ook nog voor de klas (groep 7), want ervaring in het onderwijs vindt zij belangrijk!

Overzicht webinars

schooljaar 2021 – 2022

12 oktober 2021: Beginnen met Onderzoekend en Ontwerpend Leren op school
24 november 2021: Met W&T en OOL de lesopbrengst verhogen
31 januari 2022: W&T en OOL integreren in het dagelijks lesaanbod
31 maart 2022: Met het hele team W&T en OOL verankeren op school
14 juni 2022: Opbrengsten van W&T en OOL inzichtelijk maken