Onze filosofie:

Wanneer kinderen op jonge leeftijd kennismaken met Wetenschap & Techniek vergroot dat hun zelfredzaamheid in de maatschappij. Ze leren technologieën kennen en ze leren om methoden en technieken te gebruiken in hun handelen en denken. Techniek komt dichtbij en het kind leert regie en controle te hebben over deze nieuwe technologie.

Ons doel is om W&T op school leuk te maken. Om leerlingen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren klaar maken voor een toekomst die technischer is en die vraagt om 21ste eeuwse vaardigheden. Om scholen te ontzorgen door keuzes eenvoudiger en weloverwogen te helpen maken. En om kwaliteit en continuïteit te borgen.

De Maakotheek:

Maakotheek ziet W&T niet als een bijzaak maar als bijzondere hoofdzaak die méér is dan een techniekles alleen. Moderne technologie kan je ook inzetten in vakken als taal, rekenen en aardrijkskunde. Maakotheek helpt scholen om W&T een plek te geven in de organisatie en het curriculum. We geven leerkrachten begeleiding en ondersteuning (online video’s en helpdesk). We bieden scholen informatie, advies, en we leveren Maakboxen met alle benodigde materialen (apparatuur én op maat gemaakt verbruiksmateriaal) en lesvoorbeelden die leuk en inspirerend zijn. Op aanvraag biedt Maakotheek ook maatwerk, in de vorm van advies en begeleiding of teamworkshops. Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Met de Maakboxen van Maakotheek zijn de 21ste eeuwse vaardigheden en de kerndoelen techniek verankerd in de lessen. Iedere Maakbox heeft een ander thema, met andere apparatuur en andere verbruiksmaterialen. De leerkracht hoeft niet meer zelf naar de winkel toe. Alle materialen zijn voldoende aanwezig en zijn op maat gemaakt, zodat er tijd is voor onderwijs en plezier. Er kan op prettige, speelse en leerzame manier worden kennisgemaakt of verder worden gepionierd met nieuwe apparaten, materialen en methodes.

Kijk ook eens onder Hoe werkt het? voor meer informatie over Maakboxen.

Maakotheek is een stichting zonder winstoogmerk. Al onze middelen worden besteed aan spullen (de apparatuur), onderwijs (lesvoorbeelden en lesuren) en service (advies, installatie en onderhoud).