Maakotheek techniek op school cyclus onderzoeken ontwerpen kunst

In 2020 ieder kind technologisch geletterd?

De interesse van scholen in het geven van techniekonderwijs groeit hard. Dit komt niet alleen door de wettelijke noodzaak hiermee aan de slag te gaan (Techniekpact 2020). Ook het voorbereiden van de leerlingen op een toekomst waarin techniek een hoofdrol gaat spelen, maakt dat scholen zoeken naar een manier hier vorm aan te geven. Wees als school geïnformeerd en voorbereid op deze ontwikkeling. Download hieronder ons stappenplan:

Download het stappenplan

Stuur deze pagina door naar een collega >>>

Uit de media

Waarom is techniek belangrijk voor kinderen?

Binnen het onderwijs werken we aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn hierin essentieel. Zelf dingen máken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen. Dat geeft kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.
Kinderen leren door te doen, leren een kritisch positieve houding tegenover techniek ontwikkelen en kunnen ontdekken, testen, proberen en hun creativiteit uiten. Het fysiek maken van iets helpt leerlingen in het bewustzijn iets toe te kunnen voegen aan de wereld.

Waar helpt Maakotheek scholen bij?

Maakotheek ondersteunt scholen door alles-in-één Maakboxen te verhuren waarbij het accent op kennisoverdracht en professionalisering van de leraar ligt. In deze boxen (leskisten) zitten niet alleen alle materialen om techniek in het onderwijs op te nemen, maar ook lessen en instructievideo’s. Leerkrachten en docenten worden zo opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden bínnen en in verbinding mét het curriculum van de school. Het gebruik van een Maakbox op en door school borgt daarmee de overdracht van technische kennis en de daaraan verbonden vaardigheden voor langere termijn.

Maak contact!

Wil je meer weten over wat Maakotheek op jouw school kan betekenen? Hoe de Maakboxen helpen in het ontzorgen van de leerkrachten en het wegnemen van drempels? Maar ook hoe je stap voor stap kan werken aan deskundigheidsbevordering en implementatie van W&T op school? We vertellen er graag meer over!

Download het stappenplan

Onze partners