Menu
Je leest een artikel uit onze kennisbank. Klik hier om het overzicht van alle artikelen te bekijken.

Leren met een doel in de praktijk

Hoe doen wij dit bij Maakotheek?

In een eerder artikel uit deze kennisbank hebben wij het stappenplan voor het opstellen van leerdoelen met jullie gedeeld. Na aanleiding van deze blog kregen wij meerdere keren de vraag hoe dit er in de praktijk bij ons uitziet. Hier willen wij jullie natuurlijk graag van op de hoogte brengen. Dit zullen wij doen aan de hand van een voorbeeld bij een van onze lessenseries, namelijk die van de Maakbox Duurzame energie. Stappenplan praktijk

In de lessenserie ‘Duurzame energie’ draait het allemaal om energie. Vragen als waar stroom vandaan komt, hoe stroom ons huis in stroomt, hoe stroom wordt opgewekt, opgeslagen en afgegeven en wat duurzame energie precies is komen in deze lessenserie aan bod. Hiervoor maken wij in deze lessen gebruik van de Qmod, een klein apparaat dat werkt als een oplaadbare batterij en opgewekte stroom kan opslaan en afgeven. Nadat de leerlingen deze lessenserie in de klas hebben doorlopen willen wij onder andere dat leerlingen begrijpen wat duurzame energie is.

De algemeen omschreven leerdoelen voor deze les hebben wij met behulp van het stappenplan omgezet in specifieke leerdoelen voor elke les. Een voorbeeld leerdoel is hieronder weergegeven en per stap zal worden besproken hoe wij tot dit leerdoel zijn gekomen.
Leerdoel:

‘Aan het einde van de les kunnen de leerlingen aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat duurzame energie is.’


Stap 1: Het publiek
De eerste stap is het publiek kiezen, dus omschrijven wie daadwerkelijk iets gaat leren. In onze lessen zijn dit natuurlijk de leerlingen

Stap 2: Het gedrag
De tweede stap is het beschrijven van gedrag dat vertoond moet worden door de leerlingen. Hiervoor hebben wij gekeken naar de lijst met actiewerkwoord die bij het niveau van begrijpen horen. Uit deze lijst hebben wij gekozen voor het woord uitleggen, want wij willen dat de leerlingen na deze lessenserie zelf kunnen uitleggen wat duurzame energie is.

Stap 3: De condities
Vervolgens is het nodig om te omschrijven wat de omstandigheden zijn waaronder bepaald gedrag vertoond moeten worden. In de huidige situatie willen wij dat de leerlingen aan de hand van een voorbeeld duurzame energie kunnen uitleggen.

Stap 4: De criteria
De laatste stap is het bepalen van wanneer een leerdoel behaald is. In sommige situaties kan het doel zijn dat iets na één les behaald is, maar er kan ook voor gekozen worden om over een leerdoel meerdere lessen te doen. In de huidige situatie is gekozen voor aan het einde van de les.

Nu alle stappen doorlopen zijn, kan het leerdoel geformuleerd worden. De onderstreepte woorden, gekozen in de verschillende stappen, zullen hiervoor gebruikt worden. Dit leidt tot het volgende leerdoel:

‘Aan het einde van de les kunnen de leerlingen aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat duurzame energie is.’

Blijkt het toch lastig om leerdoelen op te stellen? Laat het ons weten, want wij helpen graag!