Menu
Je leest een artikel uit onze kennisbank. Klik hier om het overzicht van alle artikelen te bekijken.

Zie jij alle mogelijkheden die W&T-onderwijs kan bieden?

Vraagteken complete
Met W&T-onderwijs kan je alle kanten op, waardoor je zelfs geïntegreerd kan werken leerdoelen die niet per sé aan W&T zijn gerelateerd. Een eerste voorbeeld hierbij is de integratie van 21e-eeuwse vaardigheden. In W&T-lessen zijn deze vaardigheden gemakkelijk te integreren en besteed je daarmee aandacht aan de ontwikkeling van deze vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Een tweede voorbeeld is de integratie van burgerschapsdoelen in W&T-onderwijs. Bij burgerschap staan er ook sociale doelen centraal zoals samenwerken, naar elkaar kunnen luisteren, keuzes kunnen beargumenteren en de ander respecteren. Verder kun je W&T ook terug laten komen in vakken als rekenen of wereldoriëntatie. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek bij rekenen, waarbij de leerlingen de resultaten moeten verwerken in een grafiek. Daarnaast bied jij je leerlingen een belangrijke eerste kennismaking met W&T, waardoor ze later beter voorbereid zijn om een weloverwogen keuze te maken voor hun verdere loopbaan carrière, misschien wel in de techniek.

Tip:

Ga eens met je collega('s) in gesprek en praat eens over dit onderwerp. Waarom vind jij W&T-onderwijs belangrijk of waarom niet? Hoe staat jouw collega hierin? Wat gebeurt er al aan W&T op jullie school? Hoe kun je er samen of als team voor zorgen dat W&T-onderwijs een vaste pijler binnen de school gaat worden?

Loop jij wel eens aan tegen moeilijke concepten van W&T-onderwijs en hoe je deze moet onderwijzen?

W&T-onderwijs kan best uitdagend zijn als het draait om de stof die uitgelegd moet worden. Zeker in de bovenbouw kan de stof vrij complex worden, waardoor jij misschien het gevoel hebt dat je feitelijke kennis mist om W&T-onderwijs aan te bieden. Echter, het is belangrijk om te bedenken dat er ook van complexe stof vaak een simpele vertaalslag gemaakt kan worden. Maakboxen bieden jou hierbij houvast en kunnen jouw eigen expertise op dit gebied vergroten. Zo vergroot je niet alleen je eigen kennis over de concepten die in de Maakboxen aan bod komen, maar leer je ook hoe je met vaak eenvoudige materialen toch een goede W&T-les kunt opzetten.

Tip:

Er zijn over veel onderwerpen begrijpelijke video’s te vinden op het internet, waardoor je ook de moeilijke concepten kunt begrijpen. Deze video’s zijn vaak kort en bondig, waardoor het ook niet veel tijd in beslag hoeft te nemen om jezelf in de stof te verdiepen. Daarnaast kun je de lesbrieven en instructievideo’s van de Maakboxen gebruiken bij je verdieping. Mochten leerlingen toch komen met vragen waar je het antwoord niet direct op weet, dan is dat helemaal niet erg. Geef aan dat je erop terugkomt en misschien kun je zelfs wel samen op onderzoek naar het juiste antwoord!

Heb jij wel eens het idee dat jongens beter in W&T-onderwijs zijn dan meisjes?

Deze overtuiging is een veelvoorkomende misconceptie onder meer mensen dan alleen leerkrachten. Dit stereotype vind je op veel plekken terug, waaronder lesboeken en reclames. Probeer maar eens te denken aan een lesboek of reclame waarin een vrouwelijke bouwvakker staat of een vrouwelijke ICT-specialist. Aan deze stereotypes kun je als leerkracht weinig doen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je in de klas deze stereotypes tegen gaat. Kies bij een demonstratie in de W&T-les bijvoorbeeld evenveel jongens als meisjes en probeer ook in je eigen handelen en taalgebruik te laten zien dat jongens en meisjes gelijk zijn bij vakken als W&T.

Tip:

Kinderen leren veel door zaken te observeren en te bekijken. Als je het in de les over elektriciteit hebt, probeer dan in de plaatjes die je laat zien en de taal die je gebruikt stereotypering te voorkomen. Laat dus ook vrouwen die met elektriciteit of in het lab werken zien en praat ook in de vrouwelijke vorm over dat soort beroepen (bijvoorbeeld: Zij/Hij probeert een stroomkring te maken).

Heb jij wel eens een nerveus of gespannen gevoel voor of tijdens het geven van W&T-onderwijs?

W&T-onderwijs geven kan best voelen als een grote opgave, omdat er vaak veel bij komt kijken: concreet materiaal, een onderzoeks- of ontwerpproces en een zekere mate van vrijheid bij de leerlingen. Maakotheek ondersteunt hierin door jou handvatten te bieden tijdens de voorbereiding van de les. Bij jouw voorbereiding kun je gebruik maken van de lesbrieven die worden meegeleverd of van de instructievideo’s die uitleggen hoe de spullen in de Maakboxen aangesloten of gebruikt kunnen worden. Er is ook een helpdesk beschikbaar die mee kan denken bij mogelijke specifieke vragen die jij hebt. Een georganiseerde start van de les en een goede voorbereiding kunnen jouw nerveuze of gespannen gevoel omzetten in een gevoel van zekerheid en kunnen.

Tip:

Bereid je lessen goed voor. Het gezegde ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ is hierbij erg toepasselijk. Door je lessen goed voor te bereiden weet je precies wat je tijdens de les wilt gaan doen. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan een gevoel van rust en minder spanning of nervositeit. De lesbrieven en instructievideo’s die bij de Maakboxen geleverd worden kunnen hierbij helpen.

Heb jij wel eens het gevoel dat een W&T-les anders is dan de andere lessen?

W&T-onderwijs geven lijkt heel anders dan lesgeven in bijvoorbeeld rekenen. De opzet van de lessen is in veel gevallen vaak wat anders, dan dat bij traditionele lessen het geval is. Echter, ook bij W&T-lessen vertrek je met een leerdoel en een plan om dat leerdoel met jouw leerlingen te behalen. Tevens vereist het lesgeven in W&T-onderwijs geen andere of extra vaardigheden die je in een reguliere les ook nodig hebt. Het idee dat W&T-onderwijs een vak apart is, zit dus voornamelijk tussen de oren van een leerkracht en blijkt in de praktijk niet altijd waar te zijn. Daarbij leer je gauw genoeg om ook W&T-lessen met hun andere opzet te geven, nadat je dit een aantal keer gedaan hebt.

Tip:

Een goede reflectie kan jou veel brengen als je het gevoel hebt dat je W&T-lessen lastig vindt om te geven. Neem na de eerste paar lessen de tijd om te bedenken wat er goed ging, maar ook wat er minder goed ging. Zo kun je jouw verbeterpunten identificeren en kun je hier gericht aan werken. Na verloop van tijd zal je jouw verbeterpunten hebben aangepakt en is het resultaat een competenter gevoel over het lesgeven in W&T.

Heb jij wel eens het idee dat je afhankelijk bent van de context en materialen om W&T-onderwijs te kunnen geven?

W&T-onderwijs wordt vaak gezien als onderwijs met het gebruik van veel complexe materialen. Het is hierbij echter belangrijk om jezelf te realiseren dat je ook met simpele middelen vaak een goede W&T-les kunt geven. Om een voorbeeld te geven: in een les waarbinnen de werking van een hefboom centraal staat, kunnen de etuis en linialen van de leerlingen gebruikt worden om zo’n hefboom mee te creëren. Ook hoeven W&T-lessen niet altijd enorm veel tijd in beslag te nemen. Het doen van een kort experimentje met de leerlingen kan vaak al genoeg zijn om het leerdoel duidelijk te maken voor de leerlingen.

Tip:

Op verschillende websites zijn simpele onderzoekjes te vinden die je met weinig en goedkoop materiaal uit kunt voeren. Een voorbeeld van zo’n website voor de basisschool is proefjes.nl. Neem de tijd om eens door zulke websites te scrollen en selecteer de onderzoekjes die jij wilt gaan uitvoeren. Zo kun je zelf bepalen of je een kort onderzoekje of wat langer onderzoekje met je leerlingen wilt gaan uitvoeren, wat passend is binnen jouw rooster. Wil je uitgebreidere lessen aanbieden, dan zijn de Maakboxen van Maakotheek wellicht iets voor jou!