Menu
Je leest een artikel uit onze kennisbank. Klik hier om het overzicht van alle artikelen te bekijken.

Taalbevordering tijdens de STEM-lessen

Kennisbank
Wat kan een leerkracht doen aan taalbevordering tijdens een les Wetenschap & Technologie of STEM (Science, Technology, Engineering & Maths)? Niet zo lang geleden verscheen hierover een bijzonder interessant onderzoek: ‘Inclusive STEM Teaching from a Language Perspective: Teacher Learning in a Professional Development Program’ van Smit et al. (2023). In dit onderzoek staat het bieden van STEM-gericht onderwijs van hoge kwaliteit aan leerlingen met een migranten- en heterogene taalachtergrond centraal. We hebben deze publicatie voor je samengevat. Want de tips en adviezen die er in staan zijn super interessant! Je kan onze samenvatting downloaden door het formulier op deze pagina in te vullen.

Wat met name interessant is, zijn de strategieën die worden ingezet om de taalontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Dit kan zowel in de instructie en in de hiervoor gebruikte materialen. Ben jij benieuwd welke strategieën genoemd worden en wat er uit het onderzoek komt, download dan het volledige artikel.