Menu
Je leest een artikel uit onze kennisbank. Klik hier om het overzicht van alle artikelen te bekijken.

3 randvoorwaarden voor succes

Herken je dit?

“We moeten iets met techniek op school, maar wat moeten we eigenlijk precies?”

“We hebben wel wat robots en zo ergens in de kast staan, maar ik weet eigenlijk niet of ze worden gebruikt.”

“Leerkrachten geven aan geen tijd voor technieklessen te hebben en vinden zichzelf ook niet technisch genoeg!”

Er blijken 3 belangrijke randvoorwaarden te zijn die het succes van wetenschap & technologie in het onderwijs bepalen. Pas als aan deze 3 voorwaarden voldaan is, voelt een leerkracht zich veilig en competent en zal hij/zij w&t doelgericht kunnen en willen overbrengen op de leerlingen. Wetenschap-technologie-makey-makey

Randvoorwaarde 1: Middelen

Voor het onderwijs in w&t zijn materialen onontbeerlijk. Kennis opdoen over techniek en technologie gaat immers over de werking en het toepassen hiervan. De keuze voor het in te zetten GEbruiksmateriaal (apparatuur, robots, elektronica etc.) samen met het VERbruiksmateriaal (sjablonen, stokjes, rietjes, tape, ijzerdraad etc.) hangt echter nauw samen met het leerdoel, het kerndoel en pedagogische doel van elke les. Koop dus niet “zo maar” apparatuur en materialen, maar denk eerst na over het te bereiken doel.

Randvoorwaarde 2: Plan

Zonder plan geen doel en geen opbrengst: De inzet van de materialen kan pas succesvol zijn (leerresultaten opleveren) als er doordachte lessen mee gegeven worden. Lessen die zijn opgebouwd naar een leer-/lesdoel, een onderlinge samenhang vertonen en een logische doordachte leerlijn vormen. Een aantal los bij elkaar gegoogelde lessen vormen nog geen doorgaande leerlijn volgens een herkenbare didactische opbouw! Denk na over de didactiek, de leerlijn en de thema’s en richt daar het lesmateriaal op in.

Randvoorwaarde 3: Competenties

Als je ergens onzeker over bent, is de neiging iets níet te doen een natuurlijke reflex. Dat geldt ook weer voor het onderwijzen van wetenschap & technologie; je kan niet van leerkrachten verwachten dat zij dit beheersen zonder dat ze daarin geschoold zijn. Maar ook hier geldt: een “willekeurige” team-training regelen op een studiedag, zorgt nog niet voor competente leerkrachten. Laat leerkrachten ervaren, beleven en veel “doen”, maar wel vanuit een opleidingsplan met een doel. Learning by doing mét daarbij de juiste (didactische) coaching en ondersteuning geeft leerkrachten inzicht in hun handelen, laat het effect van de didactiek op de leerlingen zien en motiveert tot meer…


Deze 3 randvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ene kan niet zonder de andere. Ze zijn allemaal voorwaardelijk voor het succes van wetenschap & technologie bij jou op school.

Wil je meer weten over deze randvoorwaarden of hoe deze op school op of aan te pakken? We vertellen je er graag over.
Bel of mail gerust met vragen.