Menu

Wetenschap & Technologie op school

Bij Maakotheek werken we aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Kinderen die niet alleen goed zijn met taal en rekenen, Maakotheek wetenschap techniek op school maar ook technologisch geletterd. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie is voor hen vanzelfsprekend geworden.

Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn hierin voor ons essentieel. Zelf dingen máken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen. Dat geeft kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.

Leskisten techniek

We willen dit bereiken door alles-in-één Maakotheek leskist techniek maakbox in de klas Maakboxen te verhuren aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze boxen (leskisten) zitten niet alleen alle materialen om techniek in het onderwijs op te nemen, maar ook uitgewerkte lessen en instructievideo’s. Daardoor kunnen leraren doen waar ze goed in zijn: onderwijzen! Geen gedoe meer om materialen compleet en werkend te hebben en geen kostbare tijd gebruiken om lessen te ontwikkelen.

Benieuwd naar de verschillende Maakboxen? Klik hier om ons aanbod te bekijken.

Professionaliseren leraren

Leraren worden zo opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden bínnen en in verbinding mét het curriculum van de school. Maakotheek professionaliseren leraren video instructie platform vierkant Het gebruik van een Maakbox op en door school borgt daarmee de overdracht van technische kennis en de daaraan verbonden vaardigheden voor langere termijn. Bekijk hier onze werkwijze.

Maakotheek is opgericht in 2016. Maakboxen zijn voor alle scholen in Nederland en Vlaanderen beschikbaar.