Menu
Je leest een artikel uit onze kennisbank. Klik hier om het overzicht van alle artikelen te bekijken.

Wat is het verschil tussen techniek en technologie?

Verschil techniek technologie
Op onze website is veel informatie te vinden over W&T-onderwijs. Wij hebben het dan over wetenschap en technologie, maar in het werkveld wordt er ook veel gesproken over wetenschap en techniek. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het verschil is tussen techniek en technologie. Ben jij benieuwd naar het verschil? Lees meer in deze blog!

Zoals besproken, zien wij dat de termen techniek en technologie regelmatig door elkaar gebruikt worden. Dit terwijl ze vaak hetzelfde bedoelen. Het kan nogal wat verwarring veroorzaken, daarom willen wij graag het verschil bespreken:
Verschil tussen technologie en techniek
Technologie
Techniek
Technologie kan worden opgevat als 'de wetenschap van techniek' en is gericht op een specifiek doel. Het wordt geassocieerd met het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende wetenschappen wordt gebruikt. Als de benodigde kennis tekort schiet, wordt deze verbeterd en aangepast om het doel te bereiken. Dat leidt tot kennisontwikkeling.
Alles wat mensen hebben gemaakt (stoel, kaas, satelliet, T-shirt) hoort bij techniek. Techniek voorziet in concrete oplossingen voor problemen en voor behoeften die we als mens nodig hebben om te (over)leven. In het basisonderwijs wordt techniek veelal geassocieerd met het leren over typen constructies, verbindingen en overbrenging en het gebruiken van materialen en gereedschappen om iets te maken.
Tabel ontleend aan ‘Technologie vs. Techniek’, door SLO.

Dus wat is precies het verschil tussen techniek en technologie?

Samengevat kunnen wij zeggen dat techniek gaat over het oplossen van problemen en behoeften en technologie gaat over innovatie en het gebruik van verschillende takken van wetenschap. Beiden spelen een belangrijke rol in onze moderne maatschappij. Dit maakt kennis over deze onderwerpen dan ook zo belangrijk, want dit is veel breder dan enkel ‘natuur en techniek’ onderwijs. Dit is namelijk vooral gericht op het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, terwijl W&T onderwijs alle leergebieden van bestrijken.

Noodzaak W&T onderwijs

Binnen het onderwijs werken we aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn hierin essentieel. Zelf dingen maken met gebruik van techniek en technologie. Tegenwoordig is er zelfs een noodzaak om hiermee aan de slag te gaan (Techniekpact 2020). Wees daarom als school geïnformeerd en voorbereid op deze ontwikkeling.

Download gratis W&T stappenplan

Voor veel scholen kan de stap naar W&T onderwijs ingewikkeld zijn, want hoe zet je dit in? Wij helpen je graag met een stappenplan, om W&T onderwijs gestructureerd vorm te geven op jouw school.
Download het stappenplan nu!