Menu
Professionalisering teamtrainingen

Teamtrainingen W&T en OOL

Wil je met je team starten met W&T en OOL op school? Zijn jullie op zoek naar handreikingen om W&T/OOL-lessen meer diepgang te geven? Of willen jij en je collega's juist meer weten over het begeleiden van leerlingen tijdens het proces?

Maakotheek biedt met medewerking van Wetenschapsknooppunt TU Delft verschillende trainingen en workshops aan die helpen bij het implementeren en toepassen van W&T en OOL. Iedere bijeenkomst wordt er een ander aspect uitgelicht met betrekking tot de toegepaste didactiek. Door het zelf ervaren van verschillende werkvormen en technieken wordt de behandelde theorie direct in praktijk gebracht. Middels de concrete handreikingen en inspirerende voorbeelden kun je als deelnemer de opgedane kennis en vaardigheden vrijwel direct uitproberen en uitvoeren binnen je eigen school of klas.

De diverse trainingen en workshops kunnen worden aangevraagd als teamtraining op school of voor een (stichtingsbrede) studiedag. Wil je meer weten over het professionaliseringsaanbod? Vul dan het contactformulier in of stuur ons direct een mail.

Klik op elk van de verschillende teamtrainingen om een uitgebreide beschrijving te lezen:
Ik heb interesse in een teamtraining
In deze training begeleiden we jullie aan de hand van het SLO Visiespel W&T bij het opstellen van jullie visie. De basis van dit visiespel is het curriculair spinnenweb waarbij alle betrokkenen een actieve rol en inbreng hebben bij het totstandkomen van deze visie. De training wordt gegeven door één van onze schooladviseurs, die daar speciaal voor zijn opgeleid door het SLO.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • reflecteren op de eigen visie op W&T
 • werkvormen om het gesprek te voeren en te kaderen
 • het vervolg van de implementatie: suggesties ná de visievorming
In deze training maak je kennis met de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) in het (basis)onderwijs. Deze manier van lesgeven zie je vaak terug bij de invulling en uitvoering van W&T-onderwijs. Door het zelf ervaren van verschillende werkvormen en het laten passeren van inspirerende en praktische voorbeelden krijg je als deelnemer voldoende handvatten om zelf aan de slag te gaan in de klas.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • de basisdidactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)
 • de verschillende fases van de onderzoeks- en ontwerpcyclus
 • de overeenkomsten en verschillen tussen het onderzoeks- en ontwerpproces
In deze training leer je hoe je een goede onderzoeks- of ontwerpvraag kunt opstellen, beoordelen en verfijnen. Door het zelf te ervaren wordt je vaardigheid vergroot en krijg je vertrouwen om ook vragen bij andere thema’s te bedenken. Hoe beter de vraag geformuleerd is, des te groter de kans dat de leerlingen actief aan de slag gaan.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • verschillende soorten vragen
 • het beoordelen en verfijnen van OOL-vragen
 • de vraag achter de vraag
In deze training leer je hoe je een bestaande W&T/OOL les of activiteit kunt aanpassen en hoe je een eigen project kunt vormgeven. De eerste stap is om binnen je eigen thema of onderwerp een goede OOL-richting te bepalen. Vervolgens kun je per fase van de cyclus (het OOL proces) geschikte werkvormen selecteren die aansluiten bij het niveau en de interesses in je eigen klas.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • vinden en bepalen van een goede onderzoeksrichting
 • vinden en bepalen van een goede ontwerprichting
 • verschillende werkvormen per fase van de cyclus
In deze training leer je hoe je ontwerp- en onderzoeklessen op een goede manier kunt koppelen aan de zaakvakken. Er wordt aandacht besteed hoe je bestaande OOL-lessen kunt aanpassen en hoe je eigen OOL-lessen kunt vormgeven. Maak je onderwijs meer verdiepend, praktijkgericht en relevant door de integratie van OOL binnen wereldoriëntatie.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • verschillende om OOL te koppelen aan zaakvakken
 • handige werkvormen om OOL te koppelen aan zaakvakken
 • het vinden van logische en concrete koppelingen met (leer)doelen
TIP: het is handig om deze workshop in combinatie met de workshop ‘een handige vraag als start’ te volgen..
In deze training ga je dieper in op het observeren, aanleren en stimuleren van de houding en vaardigheden van leerlingen bij W&T/OOL-lessen. Als leerkracht heb je hierin een voorbeeldfunctie en heb je als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces. Middels praktische tips & suggesties en een stukje zelf ervaren zal het gemakkelijker worden om dit ook in je eigen klas toe te passen en bij leerlingen tot uiting te laten komen.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • hoe je een bepaald leerdoel centraal kunt stellen bij W&T-onderwijs
 • de rol van de leerkracht bij het aanleren en ontwikkelen van houding en vaardigheden bij W&T
 • hoe je kennisdoelen terug kunt laten komen bij W&T-onderwijs
In deze training leer je hoe je (21e -eeuwse) vaardigheden en leerdoelen voor leerlingen concreter kunt maken. Hierdoor kun je ze gerichtere feedback geven en kunnen ze ook elkaar gemakkelijker een stap verder helpen. De vijf strategieën voor formatief evalueren, gebaseerd op Dylan Wiliam, bieden hierbij ondersteuning.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • specifieke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden
 • de vijf formatieve evaluatiestrategiën (Dylan Wiliam)
 • hoe je leerlingen feedback kunt geven tijdens het proces
In deze training wordt aandacht besteedt aan het stimuleren en tot uiting laten komen van ideeën en creatieve oplossingen van jonge kinderen. Een open houding en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zijn hierbij erg belangrijk. Er wordt aandacht besteedt aan hoe je in kunt spelen op de vragen, problemen en behoeftes vanuit de leerlingen of hoe je deze in de klas zou kunnen laten ontstaan. Je leert hoe je onderzoekend en ontwerpend leren op een effectieve manier kunt inzetten in de onderbouw.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • onderzoeken en ontwerpen vanuit een prentenboek
 • creëren van empathie en inlevingsvermogen
 • taalontwikkeling door W&T-onderwijs
In deze training worden leerkrachten uitgedaagd om na te denken over hun eigen ideeën ten aanzien van W&T-onderwijs en welke obstakels ze hier misschien in ervaren. De houding (attitude) van de leerkracht vormt het centrale uitgangspunt van de training en is erop gericht om het team van leerkrachten bewust te maken van elkaars overtuigingen over W&T-onderwijs en de gevolgen daarvan voor de leerling. Een positieve attitude is een essentieel onderdeel om iedereen daadwerkelijk over te laten gaan tot het succesvol inzetten van W&T.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

 • welke factoren de attitude van de leerkracht beïnvloeden
 • wat je kan doen om gedrag bewust te maken en eventueel te veranderen
 • hoe je collega’s van “ik snap het” naar “ik ga het doen” kan bewegen